Acara Bersih-bersih Sungai Cijalu

Acara kerja bakti demi kebersihan dan kebaikan bersama, sungai sehat adalah sungai yang bersih.